Teme

Ovom rubrikom predstavljamo niz tema o Velikom ratu obrađenih kroz raznovrsne članke temeljene na literaturi i arhivskom gradivu. Tim ćemo putem nastojati proširiti znanje o manje poznatim vidovima rata i približiti ga čitateljima. Teme koje obrađujemo bit će: vojni aspekti rata, gospodarske prilike u ratu, svakodnevnica u ratnom vremenu, priče pojedinaca te zanimljivosti.

Austrougarsko zrakoplovstvo

Portret Stjepana Sertića u njegovu pilotskome kombinezonu
Autor: Višeslav Aralica (HR-HDA-903. Grafička zbirka)

Premda je 1893. vojno vodstvo Monarhije osnovalo K. u. k. Militär-Aeronautische Anstalt (Carski i kraljevski Vojni aeronautički odjel) kao korpus balona pridruženih artiljeriji s namjenom izviđanja i navođenja vatre, pravi početci zrakoplovstva Austro-Ugarske Monarhije započinju tek u godinama neposredno pred početak rata. 1909. se godine u blizini Bečkoga Novog Mjesta otvara prvi aerodrom, koji se stavlja u funkciju od sljedeće godine kada se u vojnu službu uzimaju prvi naručeni avioni. Od 1911. godine počinje i obuka vojnih pilota u toj bazi. Reorganizacija se nastavlja 1912. kada se pod vodstvom tada majora Milana Emila Uzelca organiziraju Carske i kraljevske zračne snage (K. u. K. Luftfahrtruppen) kao poseban dio kopnene vojske Monarhije. Ta se godina uzima za pravi početak zrakoplovstva Austro-Ugarske Monarhije. 


 

12. ulanska pukovnija

Pripadnik 12. ulanske pukovnije
Autor: Višeslav Aralica (HR-HDA-903. Grafička zbirka)

Habsburška je Monarhija među europskim velesilama bila na glasu zbog svoje konjice, pogotovo lake konjice. Još od Tridestogodišnjega rata, a zatim u ratovima tijekom 18. stoljeća, lako se konjaništvo u službi Habsburga borilo s takvim uspjehom da su ih počeli kopirati i druge zapadnoeuropske sile, te u svoje vojske uvode lake konjanike opremljene poput Habsburških: redom Pruska, Francuska, Engleska, Rusija, kao i ostale države Europe. 

Svetozar Borojević

Feldmaršal Svetozar Borojević
Autor: Višeslav Aralica (HR-HDA-903. Grafička zbirka)

Svetozar Borojević (u njemačkim dokumentima njegovo se prezime piše Boroevic) rođen je u srpskoj porodici u selu Umetić na Baniji, u Vojnoj krajini 13. prosinca 1856. Po obiteljskoj tradiciji predodređen za vojnički zanat upisuje se u Nižu vojnu realnu gimnaziju, a zatim i u Višu, koju završava 1872. godine. Kao kadet pristupa krajem iste godine u 52. ugarsku pješačku pukovniju sa sjedištem u Pečuhu. S tom pukovnijom sudjeluje u prvim borbenim okršajima 1878. godine u Bosni i Hercegovini, u kojima se iskazao u borbama oko Sarajeva, zbog čega je dobio svoje prvo vojničko odlikovanje.

 

53. pukovnija (K. u. k. IR 53)

Zastavnik (Fächnrich) iz 53. (zagrebačke) pješačke pukovnije zajedničke vojske, 1917.
Autor: Višeslav Aralica (HR-HDA-903. Grafička zbirka)

Nakon preustroja 1867. godine Habsburške Monarhije u dualnu monarhiju, odtad zvanu Austro-Ugarskom Monarhijom, dolazi i do novoga ustroja vojne sile u skladu s novim državnim ustrojem. Kopnena vojna sila podijeljena je 1868. na tri dijela: zajedničku Carsku i kraljevsku vojsku, Carsko i kraljevsko austrijsko domobranstvo te Kraljevsko ugarsko domobranstvo. Uz njih je postojao i Pučki ustanak u slučaju rata i neposredne ugroze Monarhije. U sklopu takve osnovne podjele nakon Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. ustrojava se i Kraljevsko hrvatsko domobranstvo, odnosno VII. (pred Prvi svjetski rat preimenovano u VI.) Hrvatsko-slavonsko domobransko okružje kao poseban, u mnogočemu autonoman dio ugarske zemaljske vojske, u kojemu je zapovjedni jezik bio hrvatski, a časnici isključivo s područja Hrvatske i Slavonije. Usporedno s takvim preustrojem zbiva se i modernizacija vojske Monarhije, pri čemu se neke od starih postrojba u kojima su tradicionalno služili Hrvati nominalno ukidaju – primjerice krajiške pukovnije – dok se umjesto njih stvaraju nove vojne jedinice, poput domobranskih postrojba.

 

Strategija i taktika u Prvome svjetskom ratu XI.

Poručnik Mihovil Vujičić, 4. Bosansko-hercegovačka regimenta, Talijansko bojište, jesen 1916.
Autor: Višeslav Aralica (HR-HDA-903. Grafička zbirka)

Talijansko bojište


Premda je Italija u trenutku izbijanja rata član Centralnih sila, a prema tome i saveznik Austro-Ugarske, njezina objava neutralnosti u ratu nije bila iznenađujuća za vladu u Beču, vrhovnoga zapovjednika generala Franza Conrada von Hötzendorfa i glavni stožer. Talijanska vlada opravdala je takav postupak upućujući na jednu od točaka ugovora sa svojim dotadašnjim saveznicima prema kojima se svaka od država potpisnica sporazuma obvezala da će proglasiti rat protiv trećih država tek nakon međusobnih konzultacija sa saveznicima – a Austro-Ugarska i Njemačka nisu konzultirale Italiju kada su objavljivale ratove državama Antante. Svima je, naravno, bilo jasno da je riječ tek o izgovoru. 

Umjetnost u Banskoj Hrvatskoj 1914. – 1918.

Pozivnica Franji Bučaru na manifestaciju Hrvatski proljetni salon, 1916.
(HR-HDA. 1973. Bučar, Franjo)

Umjetnost u službi rata

 
Početak Velikog rata značio je i nove zadatke za umjetnost. Stanovništvo u pozadini trebalo je informirati o događajima s udaljene bojišnice i informacije su do civila dolazile u tiskanome obliku. Te vijesti, čija je svrha bila informativna, ali i propagandna, bilo je potrebno do stanovništva također prenijeti i slikovnim materijalom. Stoga su u Banskoj Hrvatskoj fotografije s ratišta objavljivali časopisi Dom i sviet te Ilustrovani list, a uredništva pojedinih dnevnih novina ratne su fotografije postavljala u izloge. 

 

 

Strategija i taktika u Prvome svjetskom ratu X.

Na Istočnom bojištu
(HR-HDA-1426/2128)

Brusilovljeva ofenziva 

 

Na konferenciji u Chantillyu koncem 1915. saveznici su uskladili ratne planove prema kojima su sve države Antante – Francuska, Velika Britanija, Rusija i Italija – u ljeto 1916. godine trebale pokrenuti velike ofenzive radi uništenja vojne snage Centralnih sila i okončanja rata. Napad Nijemaca kod Verduna taj je veliki plan izjalovio te su na kraju sve ofenzivne akcije saveznika poslužile ponajprije kako bi olakšale položaj Francuske i oslabile njemački pritisak na zapadu. 

Strategija i taktika u Prvome svjetskom ratu IX.

Stražar pred zapovjedništvom 25. domobranske pješačke pukovnije kod Kolomeje, Galicija, 1916.
Autor: Višeslav Aralica (HR-HDA-903. Grafička zbirka)

Istočno bojište


Istočno bojište bilo je predodređeno kao mjesto sukoba titana: tri najmnogoljudnije zemlje tadašnje Europe, tri – prema broju vojnika – najsnažnije vojne sile bile su spremne na međusobni sukob još od početka stoljeća. Pa ipak, taj je sukob ipak bio sporedan ratni teatar – pobjeda u njemu nije značila i pobjedu u ratu.

Hrvatski i austrougarski Židovi u Prvome svjetskom ratu

Židovski vojnici u njemačkoj vojsci slave blagdan Pesaha na bojištu, 1916.
Preuzeto s: London Jews In the First World War (http://www.jewsfww.london/jewish-life-in-the-german-and-austrian-armed-forces-81.php)

Tijekom razdoblja uspona nacionalnih pokreta u Europi u 19. st. puno se raspravljalo o židovskoj emancipaciji, tj. priznavanju Židova kao punopravnih građana europskih država. Osnovno pitanje koje se protezalo bilo je: „Možemo li vjerovati Židovima da će biti dobri vojnici i domoljubi?” Strahovalo se da Židovi neće biti odani naciji u čijoj se službi bore. Prvi svjetski rat pokazao je da su takva strahovanja bila neutemeljena.Stranica 1 od 2  Prethodna [1][2] Sljedeća

Kalendar 2016.

O projektu

Uredništvo stranica "Prvi svjetski rat - pogled iz arhiva"

Projekt financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

 

HDA - kontakt

Hrvatski državni arhiv

  • Marulićev trg 21
  • 10000 Zagreb Hrvatska
  • Tel: +385 1 4801 999
  • www.arhiv.hr
Sample Colors
  • Wide
  • Boxed
en-UShr-HR