Uvjeti uporabe

Mrežne stranice Prvi svjetski rat pokrenuo je Hrvatski državni arhiv u okviru projekta obilježavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata. Ovim projektom želimo potaknuti istraživanje rata te doprinijeti razumijevanju njegova dalekosežnog utjecaja na povijesne procese i život ljudi.


Informacije koje ovdje objavljujemo možete, uz određene izuzetke, slobodno koristiti u nekomercijalne svrhe pod uvjetom da navedete izvor podataka. Njihovim korištenjem ujedno prihvaćate niže navedene uvjete i ograničenja.


PRAVA KORIŠTENJA

Ako nije drukčije navedeno, ovdje objavljene informacije možete:


  • kopirati, prosljeđivati, objavljivati i prikazivati
  • prerađivati, povezivati i ugrađivati u druge informacije
  • koristiti u razvoju vlastitih proizvoda

OGRANIČENJA
Navedena prava korištenja ne odnose se na:
  • informacije za koje su navedeni drugi uvjeti korištenja ili ograničenja
  • informacije za koje treća strana pridržava pojedina prava
  • zaštitne znakove, znakove vizualnog identiteta, dizajn i druge sadržaje zaštićene propisima o intelektualnom vlasništvu.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Hrvatskog državnog arhiva, ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu HDA ili bilo kojoj trećoj strani.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća i sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo u svrhe sukladne propisima i ovim uvjetima korištenja i na vlastitu odgovornost. HDA se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

HDA zadržava pravo da u bilo koje vrijeme izmijeni uvjete korištenja informacija koje su objavljene na ovi stranicama sukladno važećim propisima.

Sample Colors
  • Wide
  • Boxed
en-UShr-HR