Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba

Vrijeme nastanka: 1918. - 1923.
Identifikator: HR-HDA-124
Broj arhivskih jedinica: 7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv

Gradivo Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS) obuhvaća dokumente vezane uz uspostavu Narodnog vijeća i Države SHS, među ostalima o pokretu stanovništva sela i grada, političkim i ekonomskim prilikama i zahtjevima radništva, pobunama seljaštva, napadima na imanja, trgovce, seoske zelenaše, dokumente s podacima o stavovima građanskih stranaka prema tome pokretu, spise o situaciji na granicama prema Italiji i Mađarskoj, situaciji u Rijeci, zaposjedanju tih krajeva po Talijanima, teroru nad stanovništvom, preuzimanju mornarice. Dio spisa odnosi se na djelovanje županijskih, kotarskih i općinskih tijela vlasti, rad mjesnih odbora Narodnog vijeća, socijalističke elemente u odborima, sukobe mjesnih odbora s tijelima uprave. Sačuvani su i spisi vezani uz vanjskopolitičku situaciju: note radi očuvanja teritorija od talijanske okupacije i molbe za vojnu pomoć upućene upućene silama Antante, obavijesti o preuzimanju mornarice, priznanju Narodnog vijeća od strane srpske vlade, pozdravni brzojavi, među njima i pozdravni brzojav W. Wilsona i sl. Spisi Središnje kancelarije sadržavaju personalne predmete tj. molbe za namještenje, dodjelu pomoći i razne tužbe, pozdravne brzojave koje su pojedine oblasti slale Narodnom vijeću povodom njegova osnutka kao i pozdravne brzojave kojima se pojedinci, poduzeća i oblasti podvrgavaju vrhovnoj vlasti Narodnoga vijeća i stavljaju na raspolaganje, izvješća mjesnih odbora o osnivanju i djelovanju, dojave o stvaranju narodnih straža i stanju javne sigurnosti. Telefonske i brzojavne vijesti odnose se na stanje javne sigurnosti na pojedinim područjima, akcije zelenog kadra, pobune seljaka, situaciju u Trstu i Dalmaciji i sl. Sačuvana su i izvješća Odsjeka za narodnu obranu o stanju javne sigurnosti u zemlji, personalni predmeti pojedinih časnika, spisi o pobuni u Zagrebu 5. prosinca 1918. i drugo, računi i proračuni Narodnog vijeća, dostavne knjige za povjerenike i poštanska knjiga.

Pripremni radovi oko stvaranja Narodnog vijeća SHS  (22.7.1918.-23.8.1918.)
Pripada:
HR-HDA-124 Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba
Spisi potječu iz razdoblja prije nastanka Narodnog vijeća SHS koje su obavljali pojedini političari i stranke, a ponajviše sadrže pisma i pozive upuće...

Identifikator: HR-HDA-124-1
Sadrži:
  3 jedinice
Središnji i poslovni odbor  (5.10.1918.-12.12.1918.)
Pripada:
HR-HDA-124 Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba
Cjelina najvećim dijelom sadrži zapisnike sjednica Središnjeg i poslovnog odbora. Manji dio cjeline čini popis članova NV koji su pristupili na prvi z...

Identifikator: HR-HDA-124-2
Sadrži:
  38 jedinice
Predsjedništvo NV SHS u Zagrebu  (1918.-1919.)
Pripada:
HR-HDA-124 Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba
Serija sadrži podseriju Općih spisa koji se odnose na sve aspekte rada Narodnog vijeća kao i podseriju Vanjsko-politička adjelatnost (note upućene sil...

Identifikator: HR-HDA-124-3
Sadrži:
  4 jedinice
Središnja kancelarija NV SHS u Zagrebu  (1918.-1919.)
Pripada:
HR-HDA-124 Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba
Serija sadrži razne molbe za premještaje, namještenja, novčanu pomoć, otkaze, izraze lojalnosti Vijeću i sl. Najveći dio serije su pozdravi kojima raz...

Identifikator: HR-HDA-124-4
Sadrži:
  6 jedinice
Sekcija za organizaciju i agitaciju  (1918.-1920.)
Pripada:
HR-HDA-124 Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba
Serija sadrži opće spise Sekcije za organizaciju i agitaciju, prepisku Sekcije s mjesnim odborima vezano uz izbore, kao i spise registratura nekih mje...

Identifikator: HR-HDA-124-5
Sadrži:
  3 jedinice

Kalendar 2016.

O projektu

Uredništvo stranica "Prvi svjetski rat - pogled iz arhiva"

Projekt financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

 

HDA - kontakt

Hrvatski državni arhiv

  • Marulićev trg 21
  • 10000 Zagreb Hrvatska
  • Tel: +385 1 4801 999
  • www.arhiv.hr
Sample Colors
  • Wide
  • Boxed
en-UShr-HR