Teme

Ovom rubrikom predstavljamo niz tema o Velikom ratu obrađenih kroz raznovrsne članke temeljene na literaturi i arhivskom gradivu. Tim ćemo putem nastojati proširiti znanje o manje poznatim vidovima rata i približiti ga čitateljima. Teme koje obrađujemo bit će: vojni aspekti rata, gospodarske prilike u ratu, svakodnevnica u ratnom vremenu, priče pojedinaca te zanimljivosti.

Strategija i taktika u Prvome svjetskom ratu VIII.

Pripadnik jurišne satnije (u Hrvata zvanih jeger ili šturm kompanija, četa ili satnija) 27. domobranske pukovnije u sastavu 42. pješačke domobranske divizije, proljeće 1917.
Autor: Višeslav Aralica (HR-HDA-903. Grafička zbirka)

Jurišne postrojbe

Prvi je svjetski rat u vojnika na bojištu ostavljao dojam rata čovjeka protiv tehnike, borbe u kojoj je čovjek – vojnik na bojištu – gubitnik. Čovjek je nemoćan pred snagom topništva, strojnica, brzometnih pušaka, aviona, plinova, bacača plamena, tenkova. Sve što mu preostaje jest zavući se sve dublje i dublje u zemlju i nadati se da ubojiti topnički napad neće započeti baš za njegove smjene. A njegovoj domovini, da bi pobjedila u ratu, nije bilo druge nego graditi što više topova, što više projektila, strojnica, pušaka, sve bržih i boljih zarkoplova, tenkova i brodova. Taj su dojam vojnici prenosili svojim sunarodnjacima koji nisu imali prilike sudjelovati u borbama, a zajedno s njima prenosili su ga i ratni izvjestitelji. 


Strategija i taktika u Prvome svjetskom ratu VI.

Kozak na konju
Autor: Višeslav Aralica (HR-HDA-903. Grafička zbirka)

Konjica

 

Konjica u Prvome svjetskom ratu doživljava svoju propast. Tako barem tvrde neki vojni povjesničari, a tako su mislili i mnogi vojni teoretičari-suvremenici ratnih zbivanja. Ono što ju je uništilo, odnosno obezvrijedilo njezino značenje na bojnome polju, bili su topništvo, strojnice, brzometne puške te rovovski sustav osiguran bodljikavom žicom. Na kraju, obezvrijedio ju je i napredak znanosti i pojava oružja, što će konjicu izravno zamijeniti – premda ne u tome ratu, već u sljedećim ratovima: oklopna vozila. Stvari, kao i obično, ipak nisu tako jednostavne i jednoznačne.


Dobrovoljački korpus Srba, Hrvata i Slovenaca

Dobrovoljac za Jadransku legiju iz Bolivije
(HR-HDA-966. Jugoslavenska narodna obrana)

Jedna vrsta jedinica koje su sudjelovale u Prvome svjetskom ratu bile su dobrovoljačke ili tzv. legionarske jedinice. Ove „vojske u egzilu” popunjavane su pripadnicima naroda koji su živjeli izvan teritorija matične zemlje ili ratnim zarobljenicima koji su se odlučili boriti na protivničkoj strani. Najpoznatije su Čehoslovačka legija na strani Antante i poljske legije, koje su se borile za obje zaraćene strane. Na strani Antante borili su se i dobrovoljački odredi sastavljeni od južnoslavenskih iseljenika na Zapadu (prvenstveno SAD-u) i austrougarskih vojnika koji su pali u rusko ili talijansko zarobljeništvo.

 

Kraj carske i kraljevske mornarice

Potonuće Viribus Unitisa
Preuzeto s Wikimedia commons. Izvor: http://www.nexusboard.net/sitemap/6365/november-kalender-t271865/

Dana 29. listopada 1918. Narodno vijeće SHS prekinulo je sve državnopravne veze s Austrijom i Mađarskom te proglasilo neovisnu Državu Slovenaca, Hrvata i Srba. Hrvatski i slovenski mornari preuzeli su kontrolu nad brodovljem i utvrdama austrougarske mornarice.

Strategija i taktika u Prvome svjetskom ratu (V)

Američki dragovoljac, časnik Royal Flying Corps, 1917.
Autor: Višeslav Aralica (HR-HDA-903. Grafička zbirka)

Zrakoplovstvo

Već su na samome početku rata izviđači u zrakoplovima bili od presudne važnosti, pogotovo u bitkama na Marni i Tannenbergu. Taj je uspjeh dotada uglavnom sumnjičave visoke časnike uvjerio u vrijednost zrakoplovstva i njezinu nadmoć, barem u pogledu izviđanja, nad konjicom. Za zrakoplovno izviđanje iskorištena su tadašnja čuda tehnike: zračni balon (dirižabl, cepelin, zračni brod), telefon, zrakoplov i fotografski aparat.

Strategija i taktika u Prvome svjetskom ratu (IV)

Teški minobacač
(HR-HDA-1426. Zbirka fotografija iz Prvog svjetskog rata)

Artiljerija


Upravo je artiljerija razlog zbog kojega je Prvi svjetski rat bio obilježen statičkim ratovanjem, rovovima, relativno malim brojem pojedinačnih bitaka sa zanemarivim dobitcima u osvojenome prostoru i strašnim gubitcima u ljudstvu.

Kriminalitet u Zagrebu 1914. ‒ 1918.

Karikatura „U doba izgladnjivanja“ (Ilustrovani list, br. 8, 23. veljače 1918.)

Kraj srpnja 1914. godine početak je popuno nove situacije i problema za Gradsku redarstvenu stražu u slobodnome i kraljevskome gradu Zagrebu. Gradska redarstvena straža bila je gradska policija, operativni dio Kr.(aljevskoga) redarstvenog povjereničtva za grad Zagreb. Organizacijski se dijelila na pješačku i konjičku te kriminalnu policiju, tada nazivanu kriminalno redarstvo, a bila je nadležna isključivo unutar gradskih granica. Uz gradsku policiju djelovalo je i Oružništvo, vojno organizirana civilna policija, koja je bila nadležna izvan područja grada ‒ u kotarevima i županijama, međutim, u gradu su isto tako uz ophodnje čuvali vladine zgrade i kolodvore.

Strategija i taktika u Prvome svjetskom ratu (III)

Jednostavan obrambeni postav s grudobranom
(HR-HDA-1426. Zbirka fotografija iz Prvog svjetskog rata)

Taktički problemi i pouke iz prvih bitaka na Zapadnome bojištu

 

U pravilu je – i toga su se držali svi u početku rata, a pogotovo Francuzi – na bojištu u prednosti bio onaj koji je napadao, ona strana koja je prva pokrenula svoje ljude preko bojnoga polja na neprijatelja. Bila je u prednosti ne samo zbog toga što je odlukom o napadu ona birala mjesto na koje se udara, nego i zbog nečega od presudne važnosti u borbama – zbog psihološke prednosti. Danas, u vrijeme kada se borbe vode na velikim udaljenostima, u kojima su rijetke iznimke da sukobljene strane uistinu i jasno vide jedni druge, posve je zaboravljeno značenje koje je pogled imao na ishod borbi. Vojnik je gledao neprijatelja kako trči, vitla oružjem, viče, pjeva, kako napada, podiže oružje i udara – u borbi je svoga neprijatelja gledao u oči, naravno, dokle je god to mogao. Jer kada ga više nije mogao gledati, to je značilo da je poražen. „U bitci su prvo oči poražene”, bila je uzrečica u antičkoj Grčkoj. Onaj koji se brani bio je tijekom čitave povijesti prestravljen izgledom napadača, neustrašiva neprijatelja koji donosi smrt.

Austrougarska mornarica u Velikome ratu (II. dio)

Razarači klase Huszar u Boki kotorskoj. U drugom planu vidljiva je jedna od oklopnjača klase Monarch lijevo i oklopni krstaš Sankt Georg desno
(HR-HDA-1426. Zbirka fotografija iz Prvog svjetskog rata)

Godina 1917. pokazala se relativno uspješnom za austrougarske i njemačke snage na Jadranu. Ali, to je bio svojevrsni labuđi pjev jer se tada država već počela raspadati iznutra, a nestašice ratnoga materijala, ulazak SAD-a na stranu Antante i sve učinkovitije protupodmorničke mjere zapečatit će sudbinu Središnjih sila, a time i austrougarske mornarice.


Stranica 2 od 3  Prethodna [1][2][3] Sljedeća
Sample Colors
  • Wide
  • Boxed
en-UShr-HR