Knjižica sažetaka sa znanstvenog skupa „Srijem u Prvom svjetskom ratu 1914. – 1918.“

Naziv Detalji
Naziv: Knjižica sažetaka sa znanstvenog skupa „Srijem u Prvom svjetskom ratu 1914. – 1918.“
Autor: Državni arhiv u Vukovaru
Izdavač: Državni arhiv u Vukovaru
Godina publikacije: 2015
Opis: 48 stranica Gradski muzej Vukovar – Dvorac Eltz
Popis podpublikacija
Sample Colors
  • Wide
  • Boxed
en-UShr-HR