Izjava o pristupačnosti

Hrvatski državni arhiv nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskog državnog arhiva – Prvi svjetski rat koje se nalazi na adresi http://prvisvjetskirat.arhiv.hr/

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Uz izbornik pristupačnosti u zaglavlju stranice, prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):

·         Na stranici je omogućeno mijenjanje vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom

·         Omogućena je promjena veličine slova

·         Krajnjem korisniku je omogućena promjena boje i pozadine teksta

·         Djelomično je omogućena navigacija tipkovnicom te jasno označavanje odabranog izbornika

·         Omogućeno je isticanje poveznica

·         Na stranici je omogućena upotreba vizualnog indikatora fokusa kod navigacije tipkovnicom za sve poveznice

·         Djelomično je osigurana dovoljna razina kontrasta teksta i slika u odnosu na pozadinu stranice

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište http://prvisvjetskirat.arhiv.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

·         dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)

·         na stranici nije omogućeno korištenje glasovnih naredbi

·         audio i video sadržajima nedostaju titlovi

·         vremenska linija na početnoj stranici ovisna je o povlačenju lijevo-desno

Hrvatski državni arhiv radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je 
Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog državnog arhiva.
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. Hrvatski državni arhiv će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatski državni arhiv.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskog državnog arhiva korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: 
web-urednistvo@arhiv.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje
putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Sample Colors
  • Wide
  • Boxed
en-UShr-HR