21.12.2016.

Projekt digitalizacije "Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914"

Sredinom prosinca 2016. Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) predstavila je rezultate projekta digitalizacije arhivskoga gradiva "Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914". U digitalnom  je obliku dostupno ukupno 7 knjiga u 29 svezaka i 42 toma.

Edicijom "Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903 - 1914." po prvi su puta u cijelosti i u originalu objavljeni svi sačuvani srpski diplomatsko-politički dokumenti važni za međunarodne odnose Srbije s drugim državama na Balkanu, Europi i svijetu u prvoj polovici dvadesetog stoljeća i uoči Prvoga svjetskog rata. To je najvećim dijelom diplomatska prepiska Ministarstva inostranih dela Kraljevine Srbije i njegovih predstavništava u inozemstvu, poslanstava ili diplomatskih agencija u prijestolnicama tadašnjih velikih europskih sila, balkanskih država (Petrograd, Beč, Berlin, Rim, Carigrad, Bukurešt, Atena, Sofija, Budimpešta) te konzulata u Turskoj (Skoplje, Solun, Bitolj, Priština). Tome su dodani, kao dopunski, još i odabrani dokumenti vanjskopolitičkog karaktera drugih ministarstava i njihovih područnih tijela, kao i dijelovi prepiske značajnijih čimbenika vanjske politike Srbije toga doba. Brojni su i originali stranih diplomatskih predstavki ili dopisa uručenih srpskoj vladi kao i memoari i elaborati na francuskom, njemačkom, engleskom i ruskom jeziku.

 

Izvori:

http://diplprepiska.mi.sanu.ac.rs/

http://www.historiografija.hr/news.php?id=4340

 

Sample Colors
  • Wide
  • Boxed
en-UShr-HR